Print pdf instruktion her
Gå til shoppen

Skulderskader ses ofte i kontaktsport eller i uheld, hvor der sker et vrid eller stød imod skulderen. Leddet hvor kravebenet (nøglebenet) møder skulderbladets øverste kant, acromoin kaldes AC-leddet. Leddet er forbundet med flere ledbånd.

Smerter i og omkring AC-leddet er den hyppigste årsag til en idrætsudøver søger læge. Ofte ses en forstrækning af ledbåndene på grund af voldsom belastning, f.eks. fald på en strakt arm. Det bliver kaldt en forstuvning. Ved svære skulderskader sker der ledskred, hvor et eller flere ledbånd brister. Her kan kravebenet bevæges lidt. I værste tilfælde ses totalt ledskred, hvor alle ledbånd er bristet og kravebenet er meget løst.

Symptomerne er smerter omkring den yderste del af kravebenet samt ved bevægelse i skulderleddet. Ved svære skader er kravebenet meget ømt og vil ses meget tydeligt.


Skader i AC-leddet kan også forårsage brud eller frakturer i knoglerne samt på ledkapslen. Behandles skader ikke korrekt kan der udvikles vedvarende smerter og gigtsymptomer i skulderen. Skader i skulderen kan have en lang helingsperiode. KT Tape kan aflaste og yde støtte ved de fleste skulderskader samt øge helingsprocessen.
Ved mistanke om svære skulderskader skal læge eller idrætsklinik altid konsulteres.